Portal miłośników samochodów Amerykańskich

firmy porady newsy ze świata

PORADY - IMPORT AUT Z USA

Samochód z USA – mienie przesiedleńcze

 

Jeżeli planujesz powrót z USA do Polski i posiadasz odpowiednie poświadczenia możesz skorzystać z pewnych zwolnień podatkowych.

Mienie przesiedleńcze – to wszelkie dobra materialne, które można przywieść z innego kraju podczas przeprowadzki. Należy pamiętać, że wszystkie dobra zakwalifikowane jako mienie przesiedleńcze muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku własnego, a nie w celach handlowych. Przedmioty stanowiące mienie przesiedleńcze muszą być używane prywatnie przez osobę, która chcę dokonać przesiedlenia co najmniej 6 pełnych miesięcy przed zakończeniem pobytu w USA. Aby skorzystać ze zwolnień podatkowych jakie wiążą z zakwalifikowaniem pojazdu do mienia przesiedleńczego, należy jednak spełnić szereg wymogów oraz dysponować stosowną dokumentacją.

Ważne! Zwolnienie z cła nie oznacza pełnego zwolnienia z podatku VAT oraz akcyzy. Wszelkie decyzje odnoszące się do opłat podatkowych, każdy organ podejmuje oddzielnie.

Zgłoszenie mienia przesiedleńczego – niezbędne dokumenty

Korzystanie z praw do mienia przesiedleńczego musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku do Urzędu Celnego o zwolnienie z cła w ramach mienia przesiedleńczego. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające półroczne użytkowanie auta oraz roczny, legalny pobyt w USA. Poniżej przedstawiamy dokumenty jakie jesteśmy zobowiązani przedstawić podczas zgłoszenia mienia przesiedleńczego w Urzędzie Celnym.

 • Pobyt w USA (potwierdzenie 12 pełnych miesięcy pobytu przed datą przesiedlenia)
  Można przedstawić rachunki z banku, za telefon, prąd lub zaświadczenie z miejsca zatrudnienia.

Każdy dokument musi zawierać imię oraz nazwisko osoby zgłaszającej przesiedlenie.

 • Przedstawianie dowodu tożsamości z USA.
 • Powrotny bilet lotniczy lub karta pokładowa.
 • Wypełniony wniosek deklaracji celnej.
 • Faktury za transport mienia do Polski.
 • Dokument potwierdzający stałe miejsce pobytu w Polsce.
 • Kompletna lista elementów wchodzących w mienie przesiedleńcze.

W przypadku kilku etapów sprowadzenia należy wpisać całość mienia na jednym zgłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty przy odprawie POJAZDU na mienie przesiedleńcze:

 • Tytuł własności pojazdu „Certificate of Title”,
 • Fakturę zakupu pojazdu,
 • Dokument rejestracyjny pojazdu, wystawiony na imię i nazwisko osoby przesiedlającej się z którego wynika, że samochód był zarejestrowany w USA, przez co najmniej 6 miesięcy przed datą eksportu,
 • Dokument potwierdzający wyrejestrowanie samochodu w USA.

WAŻNE!

W ciągu 12 miesięcy elementy mienia przesiedleńczego, które zostały zwolnione z opłat celnych nie mogą być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, bez wcześniejszego poinformowania o tym właściwych organów.

W podsumowaniu proces sprowadzenia przedmiotów z USA na mienie przesiedleńcze nie jest trudny pod warunkiem, że posiadamy odpowiednią dokumentację. W przypadku gdy nie jesteśmy przekonani czy posiadamy właściwą dokumentację, możemy skontaktować się z firmami, które świadczą usługi transportu mienia lub bezpośrednio z agencjami celno-skarbowymi. Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów – link poniżej

Źródło informacji dotyczących mienia przesiedleńczego:

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/mienie-przesiedlenia/

AUTA Z USA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone